Lainausehdot

1. Lainaajat
Kirjasto on kaikkien Suomen herpetologisen yhdistyksen jäsenten käytettävissä. Käyttö on jäsenille maksutonta; poikkeuksena on, että postitse lainatun materiaalin palautuksen postikulut on maksettava (kts. lainaus ja palautus).

Kirjastomateriaalia voidaan lainata myös yhdistyksen ulkopuolisille tahoille kuten yliopistotutkijoille jne. Yhdistyksen ulkopuolisille tahoille lainattaessa kustannukset arvioidaan tapauskohtaisesti.

Materiaalia ei lainata ulkomaille kuin erityistapauksissa.

2. Laina-aika

Yhdistyksen kirjaston kirjojen ja lehtien laina-aika on neljä (4) viikkoa. Laina-aika alkaa lainatun materiaalin vastaanottamisesta ja päättyy viimeistään neljän viikon (28 päivän) kuluttua. Postitse lainattujen kirjojen ja lehtien laina-aika alkaa lainaajan lunastettua kirjat ja/tai lehdet postista ja päättyy lunastuspäivästä laskien viimeistään neljän viikon kuluttua. Toisin sanoen materiaalin viimeinen lainapäivä on postituspäivä viimeistään neljän viikon kuluttua kirjojen lunastuksesta.

Laina-aikaa voidaan myös jatkaa, mikäli kyseiselle teokselle ei ole varauksia.

3. Lainaus

Yhdistyksen kirjaston kirjoja ja lehtiä lainataan joko suoraan kirjastonhoitajalta (sopimuksen mukaan) tai postitettuna lainaajalle, jolloin lainaaja maksaa ainoastaan materiaalin palautuksesta aiheutuvat postikulut. Postitse lainatut kirjat ja lehdet lähetetään lainaajalle kirjattuna kirjeenä tai pakettina.

Joskus kirjastonhoitaja voi lähettää artikkelin kopion itse artikkelin sijasta. Tällöin kopioita ei tarvitse palauttaa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys kirjastonhoitajaan.

4. Palautus

Lainatut kirjat ja/tai lehdet tulee palauttaa joko henkilökohtaisesti kirjastonhoitajalle (sopimuksen mukaan) tai postittaa kirjastonhoitajalle. Postitettaessa kirjat ja/tai lehdet on pakattava asianmukaisesti. Materiaali postitetaan kirjastonhoitajalle joko postipakettina tai kirjattuna kirjeenä. Lähetyksen postikuitti on säilytettävä siltä varalta, että paketti katoaisi postissa.

5. Lainaajan vastuu

Lainaaja on vastuussa lainatuista kirjoista ja lehdistä laina-aikana (ks. laina-aika) tai niin kauan kuin lainaaja pitää niitä hallussaan. Lainaajan on huolehdittava lainattujen kirjojen ja lehtien asianmukaisesta palauttamisesta yhdistyksen kirjastoon. Lainaajan vastuu lainatuista kirjoista ja/tai lehdistä päättyy lainaajan palauttaessa ne asianmukaisesti kirjastonhoitajalle tai lainaajan jättäessä lainatut kirjat ja/tai lehdet postin kuljetettavaksi kirjattuna lähetyksenä (kts. palautus).

6. Kadonnut tai vahingoittunut kirjastomateriaali

Lainaaja on velvollinen palauttamaan lainat laina-ajan puitteissa kirjastonhoitajalle. Mikäli laina ei saavu aikanaan, kirjastonhoitaja lähettää lainaajalle kaksi kirjallista muistutusta, jälkimmäisen vähintään kaksi viikkoa ensimmäisen jälkeen. Jollei lainattua materiaalia palauteta kahden viikon sisään toisesta muistutuksesta, lainaajalta peritään materiaalin hinta täysimääräisenä.

Lainaaja on velvollinen joko hankkimaan uuden kirjan tai lehden kadonneen tai vahingoittuneen tilalle tai korvaamaan uuden kirjan tai lehden hankkimisesta yhdistykselle aiheutuvat kulut. Yhdistys perii lainaajalta kolminkertaisen hankintahinnan loppuunmyydyn kirjan tai lehden kadottamisesta tai vahingoittumisesta ellei lainaaja pysty hankkimaan uutta kirjaa tai lehteä kadonneen tai vahingoittuneen tilalle. Lainaaja asetetaan viiden (5) vuoden lainauskieltoon mikäli lainaaja jättää korvaamatta yhdistykselle kadonneen tai vahingoittuneen kirjan tai lehden hankintakustannukset.