Conservation of European reptiles and amphibians

Euroopan lajien suojelun avainlajit on esitelty lyhyesti levinneisyyden ja suojeluhistorian kannalta, samaten eri maiden tilanne. Esitellyt lajit ovat Bombina bombina, Alytes muletensis, Pelobates fuscus insubricus, Rana latestei, Caretta caretta, Chelonia mydas, Podarcis pityusensis, Podarcis lilfordi, Vipera ursinii ursinii, Vipera (ursinii) rakosiensis, Vipera schweizeri ja Podarcis milensis milensis.