Svensk herpetologisk litteratur 1980-1995. Del 1. Vetenskapliga arbeten, faktaböcker och informationsfoldrar.