Z výrocní zprávy plnení závazku vyplývajících z CITES v Ceské republice v roce 1998.