Breeding habitat choice and larval ecology in two anurans

Tohtorin väitöskirja, joka muodostuu viidestä artikkelista. Kirjassa käsitellään kutupaikan valintaa ja toukkavaiheen ekologiaa kahdella esimerkkilajilla (tavallinen sammakko Rana temporaria ja rupikonna Bufo bufo) saariston kalliolammikoissa. Tuhtia, tieteellistä englanninkielistä tekstiä ja useita havainnollistavia taulukoita. Teosta löytyy kirjastosta kaksi kappaletta. Jos tuntuu liian vaikealukuiselta, kannattaa tutustua ensin kirjoittajan samaa aihetta käsittelevään artikkeliin ”Kotimaisten sammakoiden ekologiaa saariston kalliolammikoissa”, joka löytyy Herpetomaniasta 4/99 (Herpetokongressi II:n esitelmistä koottu erikoisnumero).